Vårt mål:

Ökad förståelse.

Vi utbildar vuxna i konsten om sociala medier. Hur fungerar dem, varför är barnen i din närhet så beroende av dem, hur ska vi  förhålla oss till dem?