DSC04982.jpg

Det unga inte berättar om Sociala Medier

En föreläsning för föräldrar och vuxna i barn och ungas närhet som vill få en ökad förståelse kring sociala medier. Vi vill ge er nya infallsvinklar och fakta för att lättare kunna förstå de problem som kan uppstå på nätet och med sociala medier och framförallt för att ni ska kunna vara ett bättre stöd. Målet är att ni ska förstå både hur de vanligaste sociala medierna fungerar och används men också att ni ska få en inblick i de normer som de präglas av. Sedan tar vi även upp negativa aspekter och avslutar med att förklara varför man trots många negativa konsekvenser fortsätter använda sociala medier och vilka positiva saker det faktiskt kan leda till.

Vi avslutar föreläsningen med att dela med oss av en rad olika tips och råd som publiken kan ta med sig därifrån. Vi vill att alla ska kunna få ut något av föreläsning, oavsett förkunskaper, och vi berör därför olika ämnen såsom skärmtid, att våga använda sociala medier och hur man hanterar näthat.

Föreläsningen utgår från barn och tonåringar men om det finns specifika önskemål om att beröra endast en viss åldersgrupps sociala medier-användning går det självklart att ordna.