Foto av Simon Carlsson

Foto av Simon Carlsson

Det unga inte berättar om Sociala Medier

En föreläsning för föräldrar och vuxna i barn och ungas närhet som vill få en ökad förståelse kring sociala medier. Vi vill ge er nya infallsvinklar och fakta för att lättare kunna förstå de problem som kan uppstå på nätet och med sociala medier och framförallt för att ni ska kunna vara ett bättre stöd. Målet är att ni ska förstå både hur de vanligaste sociala medierna fungerar och används men också att ni ska få en inblick i de normer som de präglas av. Sedan tar vi även upp negativa aspekter och avslutar med att förklara varför man trots många negativa konsekvenser fortsätter använda sociala medier och vilka positiva saker det faktiskt kan leda till.

Hela föreläsningen avslutas med att vi ger publiken en mängd tips och råd att ta med sig därifrån och ha nytta av i framtiden. Vi är också väl medvetna om att alla kommer med olika förkunskaper och eftersom vi vill att alla ska kunna få ut något av föreläsningen berör olika ämnen såsom skärmtid, att våga använda sociala medier och hur man hanterar näthat.

Vi utgår vanligtvis från barn och unga i alla åldrar när vi föreläser men om ni har önskemål på att föreläsningen ska baseras på en viss åldersgrupps sociala medier-användande går det självklart att ordna!