Vårt upplägg

Vi föreläser kring sociala medier, både hur de fungerar rent praktiskt men också under ytan. Vilka normer präglas de av och vad innebär det för våra barn, det och mycket mer får publiken lära sig om under ca. en timmes tid. Därefter kör vi frågestund för att alla verkligen ska förstå och få ut något av tillfället, oavsett vilket nivå man började på. Fakta blandas med egna historier och erfarenheter för att skapa en lättare stämning och både riskerna och möjligheterna med sociala medier diskuteras. 

Föreläsningen går såklart att anpassa efter dina specifika önskemål!

 

Praktiskt

Vi inleder föreläsningen med att praktiskt presentera våra tre vanligaste sociala medier, Youtube, Instagram och Snapchat. Då får alla en förståelse inför resten av föreläsningen. Vi fångar upp de som tidigare inte haft någon aning och bekräftar de som kommit till föreläsningen med förkunskaper.

Normer

Nästa steget i föreläsningen blir att gå in på djupet kring de  tre tidigare nämnde sociala medierna. Vi pratar om normer både generella och specifika för de olika medierna samt delar med oss av egna erfarenheter. Under detta segment analyserar vi även vad olika normer kan leda till för tankesätt och beteendemönster hos barn. 

Svar på vår vANLIGASTE FRÅGA

För att ge publiken en inblick i vilka frågor vi oftast får väljer vi att svara på en av våra vanligaste frågor, denna kan variera vid olika föreläsningstillfällen. Detta segment gör att publiken senare vågar ställa sina egna frågor utan att vara rädda för att känna sig outbildade.

Tips & råd

Hela föreläsningen avslutas med att vi ger konkreta tips och råd som åhörarna kan ta med sig hem efter föreläsningens slut. Vi vill att alla ska få ut något från föreläsningen och vi berör ämnen så som skärmtid, att våga använda sociala medier och hur man hanterar näthat.