_50A4133.jpg

Vad gör vi? 

Here is a description of your mission and goals.

Vi vill, från en ungdoms perspektiv, bidra till en ökad förståelse hos vuxna kring hur ungdomar och barn i dagens samhälle tänker och fungerar. Framförallt i kombination med dagens sociala medier. Vi tror att en ökad förståelse bidrar till ett bättre socialt klimat och ett starkare band mellan föräldrar och barn. 

Learn More